Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

comet
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaforeveryoung foreveryoung
comet
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viaforeveryoung foreveryoung
comet
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viasognito sognito
comet
comet
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
comet
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viasognito sognito
comet

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins

May 17 2017

comet
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
comet
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viasognito sognito
comet

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasognito sognito
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack via100suns 100suns

May 12 2017

comet
4937 8c32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
comet
Reposted fromibalpangi ibalpangi viapiehus piehus
comet
0361 36e3
Reposted fromczk czk viapiehus piehus
comet
comet
Reposted fromshakeme shakeme viaever ever
comet
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viakurdebele kurdebele
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaOnly2you Only2you
comet
"Albo pozostaje włóczyć się bez celu, co robię, albo – porozmawiać z Kimś. Ale nie ma z kim!
Trzeba łykać to wszystko samemu, przetrawiać samemu.
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę. Duma jakaś idiotyczna, żeby zostawić dla siebie tylko, i potem móc się grzebać w myślach czy wspomnieniach i użalać się nad sobą, ach, jak użalać!"
— R. Wojaczek
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb viaOnly2you Only2you
comet
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viainnocentsoul innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl